Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Debata: Kierunki zmian dokumentów planistycznych Miasta Sejny

10 czerwca 2023

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza do udziału w debacie poświęconej omówieniu kierunków zmian dokumentów planistycznych Miasta Sejny w sobotę, 17 czerwca 2023 r.

Forma debaty: spotkanie na sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Sejnach.

Rozpoczęcie: godz. 10.00

Prowadzący: dziennikarze redakcji, które potwierdzą chęć udziału w debacie do dnia 14 czerwca 2023.

Możliwość złożenia prezentacji, oświadczeń lub innych materiałów graficznych do dnia 14 czerwca 2023, które zostaną przekazane osobom prowadzącym debatę w celu przygotowania pytań oraz zaprezentowane w pierwszej części spotkania.

Przebieg debaty:

  1. Przywitanie i wprowadzenie: Burmistrz Miasta Sejny Arkadiusz Adam Nowalski 10 min.
  2. Przedstawienie prezentacji, oświadczeń lub innych materiałów graficznych złożonych do 14 czerwca 2023
  3. Pytania dziennikarzy. Tryb ustalony pomiędzy prowadzącymi.
  4. Pytania z sali składane do dziennikarzy.

Zasady techniczne:

Przerwa co 45 min.

Czas pojedynczej wypowiedzi do 10 min.

Spotkanie będzie transmitowane w czasie rzeczywistym oraz udostępnione w formie nagrania.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego