Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Budowa garaży przy ul. Wojska Polskiego w Sejnach.

15 czerwca 2023

Burmistrz Miasta Sejny przedstawia projekt budowy garaży przy ul. Wojska Polskiego.

W załączeniu: Projekt Zagospodarowania Terenu, kosztorys inwestorski, Opis obiektu.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Urzędem Miasta Sejny:

Kierownik Referatu RPG – Dominika Sidor -(87) 5 162 073 wew. 23

Dorota Leończyk, Marta Wojtkiewicz-Dzienis – (87) 5 162 073 wew. 22


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego