Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Bezpłatne badania kolonoskopii w ramach programu badań przesiewowych raka jelita grubego w Augustowie

30 czerwca 2023

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ podpisał kolejną umowę na realizację programu badań przesiewowych raka jelita grubego w województwie podlaskim. Pacjenci z naszego regionu mogą wykonać kolonoskopię przesiewową już w 8 miejscach udzielania świadczeń.

„Od 1 lipca mieszkańcy powiatu augustowskiego będą mogli bezpłatnie i blisko miejsca zamieszkania wykonać kolonoskopię przesiewową. To najskuteczniejsze badanie diagnostyczne pozwalające zapobiegać rozwojowi raka jelita grubego. Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ podpisał koleją umowę na realizację programu badań przesiewowych raka jelita grubego w województwie podlaskim z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Medycznym Centrum Diagnostyczno-Leczniczym w Augustowie. Warto dodać, że dotychczas program badań przesiewowych raka jelita grubego nie był realizowany w tym regionie.

Jako publiczny płatnik podejmujemy działania zmierzające do zapewnienia mieszkańcom regionu dostępu do szerokiego katalogu bezpłatnych badań profilaktycznych, które pozwolą wykryć zmiany nowotworowe lub inne sygnały chorobowe na wczesnym etapie. Warto podkreślić, że łącznie w województwie podlaskim program badań przesiewowych raka jelita grubego realizuje już 7 placówek medycznych w 8 lokalizacjach”.

mówi Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Maciej Bogdan Olesiński.

Rak jelita grubego – problem zdrowotny

Rak jelita grubego to podstępny nowotwór, który rozwija się powoli i bez objawów, zwykle kilkanaście lat. W pierwszej fazie nowotwór przyjmuje formę łagodnych zmian, czyli gruczolaków, których usunięcie skutecznie zapobiega przekształceniu się w nowotwór złośliwy. Odpowiednio wczesne wykrycie choroby daje szansę na całkowity powrót do zdrowia.  Na nowotwór jelita grubego zapada rocznie około 18 ty. osób w Polsce.

Najskuteczniejszym badaniem diagnostycznym w kierunku wykrywania raka jelita grubego jest kolonoskopia z uwagi na wysoką czułość badania. Dzięki tej metodzie badań aż w 60-90% zapobiega się rozwojowi raka jelita.

Dla kogo badanie?

Kolonoskopię przesiewową w ramach programu badań przesiewowych raka jelita grubego wykonasz, jeśli jesteś w grupie osób w wieku:

– od 50 do 65 lat,

– od 40 do 49 lat – posiadających krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego.

Na czym polega badanie?

Program obejmuje wykonanie badania przesiewowego polegającego na realizacji pełnej kolonoskopii, w tym:

– pobranie wycinków z nacieku nowotworowego lub zmian podejrzanych o charakter nowotworowy,

– usunięcie polipów wielkości do 15 mm,

– poddanie badaniu histopatologicznemu wszystkich wycinków i usunięciu polipów,

– wskazanie konkretnych zaleceń dotyczących leczenia u osób, które wykonały kolonoskopię przesiewową.

Warto pamiętać, że do kolonoskopii trzeba się dobrze przygotować, dlatego przed wizytą warto skontaktować się z placówką, która poinformuje pacjenta, co musi zrobić przed badaniem.

Badanie można wykonać w znieczuleniu

Badanie jest precyzyjne i trwa od 15 do 40 minut. W zależności od wskazań medycznych badanie kolonoskopii może być przeprowadzone w znieczuleniu miejscowym (z zastosowaniem żelu znieczulającego) i przysługuje każdemu pacjentowi, który nie ma do tego przeciwwskazań medycznych lub znieczuleniu ogólnym.

Jak zgłosić się na badanie?

Należy pamiętać, że do udziału w programie nie jest wymagane skierowanie.Wystarczy, że pacjent zgłosi się do placówki medycznej realizującej program badań przesiewowych raka jelita grubego:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku:

– ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A tel. do rejestracji 85 831 84 30,

– ul. Żurawia 14 tel. 85 831 64 94.

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, tel. do rejestracji 85 664 68 88

SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku, ul. Fabryczna 27, tel. do rejestracji 47 710 42 26.

Fundacja „Pomóż Im” w Białymstoku ul. Mazowiecka 33 tel. 609 230 120.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. Janusza Korczaka 23, tel. do rejestracji 85 814 24 12.

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11 tel. do rejestracji 86 473 32 46.

NZOZ Medyczne Centrum Diagnostyczno-Lecznicze L. S. Kisiel w Augustowie, ul. Jaćwieska 18, tel. do rejestracji 87 643 41 29


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego