Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

PUNKT DORADZTWA DLA MŁODZIEŻY NA POGRANICZU POLSKO-LITEWSKIM

30 czerwca 2023

Informujemy, że od 01.07.2023r. przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach zostanie utworzony Punkt doradztwa dla młodzieży na pograniczu polsko-litewskim.

Punkt doradztwa dla młodzieży na pograniczu polsko-litewskim to kolejny projekt pilotażowy, na który Urząd Pracy w Sejnach pozyskał środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W ramach naboru na projekty pilotażowe pod nazwą „Czas na Młodych- punkty doradztwa dla młodzieży” otrzymaliśmy kwotę 596 200zł.

W ramach punktu osoby między 18 a 30 rokiem życia będą mogły otrzymać wsparcie specjalistów (m.in. psychologa, doradcy zawodowego, specjalisty ds. edukacji czy wsparcia cyfrowego), a także wziąć udział w innowacyjnych stażach i uzyskać bon motywacyjny.

 Od 01.07.2023r. zapraszamy wszystkie osoby między 18 a 30 r. ż. zamieszkujące powiat sejneński w celu  skorzystania z usług punktu.

INNOWACYJNE STAŻE – dla 60 uczestników projektu pilotażowego

  • Staże społeczne – zorganizowane zostaną dla 20 osób na okres 3 m-cy. Czas pracy stażysty wyniesie 4 godziny dziennie i 20 tygodniowo. Dla stażysty przysługiwać będzie stypendium w wysokości 1800 zł brutto miesięcznie. Organizatorem stażu będą osoby fizyczne: opiekunowie lub członkowie rodzin osoby niepełnosprawnej lub starszej wymagającej opieki;
  • Staże elastyczne – zorganizowane zostaną dla 20 osób na okres 3 m-cy. Czas pracy stażysty wyniesie 20 godzin tygodniowo. Staże zostaną zrealizowane zgodnie z ideą Work-Life Balance (Praca-Równowaga-Życie). Dla stażysty przysługiwać będzie stypendium w wysokości 1800 zł brutto miesięcznie;
  • Staże w formie nabywania kompetencji rynkowych – zostaną zorganizowane dla 20 osób na okres 3 m-c. Czas pracy stażysty wyniesie 4 godziny dziennie i 20 tygodniowo. Dla stażysty przysługiwać będzie stypendium w wysokości 1800 zł brutto miesięcznie. Uczestnik będzie mógł odbyć łącznie 3 miesięczny staż  w okresie 6 miesięcy. W tym okresie będzie mógł dokonać zmiany pracodawcy. U każdego z pracodawców osoba będzie odbywała staż nie krócej niż jeden miesiąc;

WAŻNE: w stażach mogą brać udział osoby niepozostające w zatrudnieniu miedzy 18 a 30 rokiem życia zamieszkujące teren powiatu sejneńskiego, w tym także osoby uczące się w systemie dziennym, rolnicy i domownicy rolników, młodzież usamodzielniająca się lub będąca w rodzinach zastępczych.

BONY MOTYWACYJNE-  dla 30 uczestników projektu

Bony motywacyjne zostały przewidziane dla 30 uczestników projektu, które będą potrzebowały dodatkowego wsparcia przed podjęciem stażu. Bon będzie wypłacany w kwocie do 1000 zł. z przeznaczeniem na indywidualne potrzeby tj. koszt dojazdu w celu poszukiwania pracodawcy na staż, na poprawę wizerunku, na poprawę komunikacji (tablet, telefon), poradę specjalisty itp.
JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego