Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

„Najładniejszy Wieniec Dożynkowy 2023”

10 lipca 2023

Organizatorzy:

  • Starostwo Powiatowe w Sejnach
  • Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach

Do udziału w konkursie Organizatorzy zapraszają parafie z dekanatu sejneńskiego, sołectwa, stowarzyszenia, wsie oraz osoby indywidualne z powiatu sejneńskiego.

Cele:

kultywowanie oraz popularyzacja kulturowych tradycji regionalnych,

  • prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy, – promocja dorobku kulturowego polskiej wsi,
  • rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań twórczością ludową.

Warunki uczestnictwa:

  1. Zgłoszenie udziału w konkursie do dnia 18 sierpnia 2023 r. Zgłoszenia można przekazać pocztą, e-mailem (projekty@powiat.seiny.pl) lub osobiście (w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sejnach, pok. nr 8), zgodnie z wzorem zgłoszenia stanowiącym załącznik nr 1.
  2. Wyrażenie zgody na publikację swojego wizerunku i danych osobowych w mediach w celach związanych z promocją konkursu (imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania). Klauzula Informacyjna stanowi załącznik nr 3.
  3. Przesłanie do dnia 25 sierpnia 2023 r. (włącznie) na adres e-mail: projekty@powiat.seiny.pl zdjęcia wieńca dożynkowego zgłoszonego do konkursu.

4. Z uwagi na przemarsz korowodu dożynkowego, sugeruje się, aby konstrukcja wieńców umożliwiała ich przenoszenie.

Szczegóły w załączniku:


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego