Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego dla Miasta Sejny

3 sierpnia 2023

Miasto Sejny otrzymało dotację z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 3 000 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego lub umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sejnach. Umowa w sprawie dotacji została podpisana w dniu 2 czerwca 2023 r. między Województwem Podlaskim i Miastem Sejny. Dotacja zostanie wykorzystana na zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostki OSP Sejny. Zadanie będzie zrealizowane do 30 listopada 2023 r.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego