Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Biebrzański Park Narodowy w dniu 9 września 2023 r. organizuje Mistrzostwa Świata w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody „Biebrzańskie Sianokosy”

4 sierpnia 2023

Zawody odbędą się przy wieży widokowej OTOP, w okolicach miejscowości Zajki (gmina Trzcianne, województwo podlaskie).

Początek zawodów – godz.10.00. Rejestracja zawodników od godz. 8.30.

Celem zawodów jest promocja tradycyjnego, przyjaznego przyrodzie sposobu koszenia bagiennych łąk oraz popularyzowanie idei czynnej ochrony przyrody. Taki sposób użytkowania łąk utrzymuje bogactwo przyrodnicze mokradłowych obszarów Europy – ręczne koszenie podmokłych terenów sprzyja występowaniu rzadkich gatunków zwierząt i roślin. W trakcie Mistrzostw chcielibyśmy przywrócić atmosferę zabawy i swoistej rywalizacji pomiędzy kosiarzami, wzbogacając ją o elementy edukacji ekologicznej i prawdziwej rywalizacji sportowej. „Biebrzańskie Sianokosy” mają uświadamiać konieczność koszenia w sposób przyjazny przyrodzie terenów, które bez pomocy człowieka straciłyby swoje cenne walory przyrodnicze.

Zawodników biorący udział w konkursie koszenia prosimy o zgłoszenie udziału w terminie do 31 sierpnia 2023 r., na formularzu zgłoszenia, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu, drogą elektroniczną – e-mail: sianokosy@biebrza.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Biebrzański Park Narodowy, 19-110 Goniądz, Osowiec-Twierdza 8. Szczegółowe informacje, regulamin i formularz zgłoszenia dostępne są pod linkiem: https://www.biebrza.org.pl/1425,biebrzanskie-sianokosy?tresc=11267

Dodatkową atrakcją będzie happening edukacyjny pn. „Biebrzańskie Sianokosy”, stoiska edukacyjno-promocyjne oraz występy na scenie zespołów folklorystycznych.

Honorowym patronatem wydarzenie objęli:

Minister Klimatu i Środowiska – Pani Anna Moskwa

Marszałek Województwa Podlaskiego – Pan Artur Kosicki

Partnerami wydarzenia są:

Gmina Trzcianne

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Dwór Dobarz

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Białystok

Bank Spółdzielczy w Mońkach

MEGAWAT J. Górniak i wspólnicy sp. j.

JANMIR

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły:

TVP3 Białystok

Polskie Radio Białystok

Zapraszamy.

Wstęp wolny!

Szczegółowe informacje: https://www.biebrza.org.pl/1425,biebrzanskie-sianokosy?tresc=11267


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego