Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Międzynarodowy Dzień
Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie

11 sierpnia 2023

22 sierpnia po raz kolejny obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień
Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. Został on
ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2019 r. w odpowiedzi na niepokojący w skali
świata wzrost liczby przypadków prześladowań i dyskryminacji ze względu na wyznawaną
religię. Problem prześladowań dotyczy przedstawicieli różnych wyznań, ale większość z nich
stanowią chrześcijanie. Według najnowszego raportu organizacji Open Doors na wyjątkowo
ciężkie prześladowania narażonych jest już ponad 360 mln chrześcijan, co oznacza, że
represjom podlega 1 na 7 chrześcijan na całym świecie. Jako znamienne dla minionego roku
odnotować należy skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę, gdzie wojska agresora na wielką skalę
niszczą świątynie i miejsca kultu, a także prześladują duchownych. Również w Polsce sytuacja
osób wierzących może budzić niepokój – w opracowanym przez Laboratorium Wolności
Religijnej raporcie podsumowującym stan wolności religijnej w Polsce w 2021 roku
odnotowanych zostało 130 przypadków szeroko rozumianego naruszenia wolności sumienia
i religii wśród chrześcijan dokonanych tylko w naszym kraju.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego