Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Biblioteka Publiczna w Sejnach zaprasza do wypełnienia krótkiej ankiety

22 sierpnia 2023

Badanie odbywa się w ramach realizacji zadania: Sejneńska Inicjatywa Lokalna „Para – buch! Biblioteka – w ruch!” Priorytet 4 Kierunek interwencji 4.1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 BLISKO (2023 – 2024) III nabór.

Państwa odpowiedzi pomogą nam zdiagnozować potrzeby lokalnej społeczności. Na ich bazie będziemy projektować działalność naszej biblioteki.

Dziękujemy za udział w badaniu 😄

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025.

link do ankiety: https://forms.gle/Dv3WfrgPZdGXCx5u6


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego