Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Gmina Sejny przystąpiła do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Sejny na lata
2023-2030”, tj. dokumentu określającego cele strategiczne oraz kierunki rozwoju społeczno-
gospodarczego i przestrzennego wskazanej gminy, wpływające na poprawę jakości życia jej
mieszkańców.

24 sierpnia 2023


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego