Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu

5 października 2023

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2021 – 2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079 – ISAP).

Burmistrz Miasta Sejny działając zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079 – ISAP), ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu finansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 Działanie 8.1: Rozwój edukacji i kształcenia; Nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-001/23

Szczegóły w załączniku:


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego