Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o wyborze Partnera do projektu.

27 października 2023

Burmistrz Miasta Sejny informuje, że w związku z Ogłoszeniem o otwartym naborze
partnera do wspólnej realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2021 – 2027 w programie Fundusze Europejskie dla
Podlaskiego 2021 – 2027; Działanie 8.1: Rozwój edukacji i kształcenia; Nabór nr: FEPD.08.01-
IZ.00-001/23 wyłoniono partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu.

Szczegóły w załączniku:


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego