Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Jednostka Strzelecka Sejny

20 listopada 2023

Jesteśmy organizacją zrzeszającą młodzież, weteranów służb, aktualnie czynnych funkcjonariuszy oraz zwykłych ludzi, wszystko to w trosce o dobro oraz obronność naszych małych ojczyzn. Uważam, że jest to na tyle istotne, iż miasto Sejny jest częścią tzw. przesmyku suwalskiego, który jest obszarem strategicznie ważnym i newralgicznym. Naszym zadaniem jest umożliwić dostęp lokalnej społeczności, szczególnie młodzieży, do szkoleń, do wiedzy, żeby zyskali umiejętności oraz świadomość potrzebną w tak ważnym i jednocześnie potencjalnie niebezpiecznym regionie. Jednocześnie ta wiedza i szkolenia przekładają się na wojskowej certyfikaty oraz kursy które ponoszą możliwości zawodowe szczególnie jeśli chodzi o rozwój w formacjach mundurowych i ratowniczych.

Jednocześnie tworząc nową Jednostkę, chętnie nawiążę współpracę z

lokalnymi władzami.

Jednocześnie, w razie jakichkolwiek pytań jestem dostępny pod niniejszym

adresem mailowym lub pod numerem telefonu: 533665290

Ze strzeleckim pozdrowieniem!

Por. Michał Soboń


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego