Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

82 Wszechnica Biebrzańska

11 stycznia 2024

Biebrzański Park Narodowy zaprasza w dniach 20-21 stycznia 2024 r. na 82. Wszechnicę Biebrzańską pt. „XXX lat Biebrzańskiego Parku Narodowego”.

Program Wszechnicy

20 stycznia 2024 r. (sobota)

Centrum Edukacji i Zarządzania BbPN w Osowcu-Twierdzy – wstęp wolny

09:30 – 09:40 Otwarcie spotkania

09:40 – 10:00 30 lat Biebrzańskiego Parku Narodowego – na poważnie i na wesoło

Artur Wiatr – Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego

10:00 – 10:20 30 lat udostępniania turystycznego Biebrzańskiego Parku Narodowego

Grzegorz Wroceński – Kierownik Działu Udostępniania BbPN

10:20 – 10:35 30 lat działalności edukacyjnej Biebrzańskiego Parku Narodowego

Ewa Wiatr – Dział Edukacji BbPN

10:35 – 10:50 Podsumowanie 30 lat monitoringu przyrodniczego w Biebrzańskim Parku Narodowym

Magdalena Marczakiewicz – Dział Monitoringu Przyrodniczego i Planowania BbPN

10:50 – 11:05 Podsumowanie 30 lat badań naukowych w Biebrzańskim Parku Narodowym

Bogdan Browarski – Dział Edukacji BbPN

11:05 – 11:25 Przerwa kawowa

11:05 – 11:25 SuperG – prezentacja przyrodniczej wystawy fotograficznej, powstałej w ramach Projektu SuperG Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

11:25 – 11:40 Podsumowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt BbPN i plany na przyszłość

Dawid Wójcik – Kierownik Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt i Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego BbPN

11:40 – 12:00 Podsumowanie 20 lat badań naukowych nt. hodowli zachowawczej konika polskiego w Biebrzańskim Parku Narodowym

Anna Chodkiewicz, Martyna Prończuk – Instytut Rolnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

12:00 – 12:20 SuperG – emisja filmu nt. roli łąk i pastwisk w ekosystemie, powstałego w ramach Projektu SuperG Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

12:20 – 12:35 Projekty Life w Biebrzańskim Parku Narodowym

Adam Bernatowicz – Kierownik Projektu „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap II”.

12:35 – 13:05 Przerwa obiadowa

13:05 – 13:20 Świadkowie czasu. Grzędy – reportaż TVP 3 Białystok w reżyserii – Beaty Hyży-Czołpińskiej

13:20 – 13:35 Ornitolodzy – film TVP w reżyserii Joanny Wierzbickiej

Wstęp wolny

21 stycznia 2024 r. (niedziela)

W programie:

godz. 09:00 – 13:00 – Spacer szlakami turystycznymi Grzęd (dystans ok. 5 km), pod przewodnictwem pracowników Parku – Andrzeja Sikory oraz Dariusza Karpa.

godz. 13:00 – Ognisko na polu namiotowym Grzędy.

Przejazd we własnym zakresie.

Potrzebne buty trekkingowe.

Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia udziału w dniu terenowym przyjmuje: Beata Głębocka, Dział Edukacji BbPN, e-mail: beata.glebocka@biebrza.org.pl


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego