Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Bezpieczne ferie z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ

16 stycznia 2024

  • Wybierasz się na ferie za granicę? Jeszcze zdążysz wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
  • EKUZ otrzymasz bezpłatnie i od ręki w Podlaskim Oddziale Wojewódzkim NFZ.
  • W razie nagłej choroby unijny dokument ułatwi korzystanie z publicznej opieki medycznej w krajach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu i Wielkiej Brytanii.
  • W ramach EKUZ masz prawo do leczenia niezbędnego i nieplanowanego na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju, a jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to trzeba będzie również za nią zapłacić.

Ferie zimowe warto spędzić bezpiecznie, by cieszyć się beztrosko ich urokami. Sporty zimowe niestety dość często niosą ze sobą wypadki na nartach, różnego rodzaju kontuzje i urazy. Rachunek za pomoc medyczną za granicą może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Chcąc zapewnić opiekę zdrowotną sobie i swoim bliskim za granicą, powinniśmy posiadać Kartę EKUZ. Zobacz, jakie wydatki może pokryć Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, a także w których państwach jest aktywna.

Karta EKUZ – niezbędnik na ferie za granicą

Karta EKUZ to podstawa, kiedy wyjeżdżamy do państw Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, czy kraju członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA., tj. Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Lichtenstein).

Mamy coraz większą świadomość, że w sytuacjach różnych zdarzeń losowych, jak choroba, uraz, wypadek możemy korzystać z publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa, jako obywatele Unii Europejskiej. Stąd też wiele osób jest już zaopatrzonych w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. W 2023 roku wydaliśmy naszym klientom w sumie przeszło 57 tysięcy kart EKUZ. W styczniu ubiegłego roku blisko 2,5 tysiąca, a w lutym ponad 2 tysiące kart. – informuje Maciej Bogdan Olesiński Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Mamy prawo do skorzystania z publicznej ochrony zdrowia

Należy mieć na względzie, iż karta EKUZ pozwala na skorzystanie za granicą ze świadczeń medycznych w placówkach publicznej ochrony zdrowia, w przypadku nieplanowanego i niezbędnego leczenia, ale każde państwo ma swoje zasady.

W wielu państwach pacjent musi dopłacać do wizyty u lekarza, badań laboratoryjnych, transportu do szpitala czy leczenia szpitalnego. Leczenie w ramach EKUZ w państwach Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i EFTA będzie odbywało się na takich samych zasadach jak dla obywateli tego państwa. Zatem jeśli Włoch częściowo płaci za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu, to dla nas taka porada też będzie płatna.

W większości krajów pomoc odpowiednika GOPR nie jest finansowana przez system publiczny. Jest ona w 100% płatna przez pacjenta i nie podlega refundacji. Karta EKUZ nie pokryje kosztów akcji pomocy.

Należy również pamiętać, że EKUZ nie pokrywa transportu powrotnego do Polski.

Dlatego warto, oprócz wyrobienia karty EKUZ, zapoznać się z zasadami publicznej opieki zdrowotnej, która obowiązuje w danym państwie. W celu uzyskania informacji, które świadczenia obejmuje EKUZ, a za co trzeba zapłacić w wybranym państwie, wybierz nazwę kraju z listy na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia:

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/wyjezdzam-do/

Każda osoba uprawniona do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w Polsce, ma prawo również do wyrobienia EKUZ

Przypomnijmy, kartę EKUZ może otrzymać każdy, kto jest ubezpieczony lub ma prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie szczególnych uprawnień. EKUZ jest wystawiany dla każdej osoby oddzielnie. Nie ma jednej wspólnej karty dla całej rodziny. Dlatego też, osobistą kartę powinna mieć każda osoba wyjeżdżająca, także dziecko. EKUZ ważna jest wraz z paszportem lub dowodem osobistym. EKUZ dziecka jest ważny z dowodem tożsamości dziecka lub rodzica.

Ważne! EKUZ dla osób niewidomych i niedowidzących na życzenie może być oznakowana naklejką z tekstem w alfabecie Braille’a.

Wniosek elektronicznie lub od ręki w Podlaskim Oddziale Wojewódzkim NFZ

Bez zbędnego czekania, tego samego dnia, otrzymamy kartę EKUZ w Podlaskim Oddziale NFZ. Po złożeniu prostego wniosku, sprawdzeniu naszego prawa do ubezpieczenia, konsultant NFZ wyda kartę od ręki.

Jeśli mamy niewiele czasu do wyjazdu na ferie, po EKUZ najlepiej zgłosić się osobiście do siedziby Podlaskiego Oddziału NFZ w Białymstoku lub do jednej z delegatur w: Siemiatyczach, Łomży, czy Suwałkach – mówi Dyrektor Podlaskiego Oddziału NFZ.

Wniosek o EKUZ można złożyć na 5 sposobów:

1. Osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ.

2. Za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

3. Za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

4. Pocztą tradycyjną, na adres dowolnego oddziału lub delegatury NFZ.

5. Pocztą elektroniczną (tylko w przypadku pracowniczych wniosków EKUZ).

Jeżeli złożyłeś/aś wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) lub Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), to możesz na bieżąco śledzić  status swojego wniosku. Wystarczy w przeglądarce statusu spraw wpisać numer identyfikacyjny sprawy (przesłany na wskazany przez Ciebie adres email po złożeniu wniosku).

Do wydania EKUZ są wymagane:

• dowód osobisty

lub:

  • legitymacja – w przypadku uczniów i studentów, którzy ukończyli 18 lat – potwierdza kontynuację nauki osób zgłoszonych do ubezpieczenia jako członek rodziny,
  •  legitymacja emeryta lub rencisty,
  • upoważnienie – jeśli wniosek składasz za inną osobę.

Jak długo EKUZ jest ważny?

20 lat jeśli:

• otrzymujesz emeryturę i osiągnąłeś wiek emerytalny (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn)

Do 18-go roku życia jeśli:

• nie masz 18 lat i masz ubezpieczenie jako członek rodziny (EKUZ będzie ważny do dnia Twoich 18 urodzin)

• nie masz 18 lat i masz własny tytuł do ubezpieczenia lub pobierasz rentę (EKUZ będzie ważny do dnia Twoich 18 urodzin)

3 lata jeśli:

• jesteś osobą zatrudnioną,

• prowadzisz działalność gospodarczą,

• otrzymujesz zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.

18 miesięcy jeśli:

• masz ubezpieczenie jako uczeń, student  (powyżej 18 roku życia),

• jesteś uczniem, masz więcej niż 18 lat i własny tytuł do ubezpieczenia.  

Jak skorzystać z leczenia za granicą?

Jeśli potrzebujesz pomocy medycznej, weź ze sobą EKUZ, dowód osobisty lub paszport i udaj się do najbliższej placówki publicznej służby zdrowia w kraju, w którym jesteś. Pokaż te dokumenty lekarzowi lub administracji placówki.

Pamiętaj! Lekarz musi zobaczyć kartę, by sprawdzić zawarte na niej dane pod kątem zgodności ze wzorem określonym w przepisach unijnych. Podanie samego numeru karty nie wystarczy.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego