Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

NABÓR DO PROJEKTU

16 stycznia 2024

Już od 01.02.2024r. będziemy przyjmować deklaracje udziału w projekcie pilotażowym  „Punkt doradztwa dla młodzieży na pograniczu polsko-litewskim”.

PUNKT DORADZTWA DLA MŁODZIEŻY NA POGRANICZU POLSKO-LITEWSKIM

Zapraszamy osoby między 18 a 30 r. ż. zamieszkujące powiat sejneński i niepozostające w zatrudnieniu do udziału w innowacyjnych stażach.

Innowacyjne staże to nowa forma wsparcia skierowania do osób młodych z terenu powiatu sejneńskiego, która pozwoli na zdobycie doświadczenia zawodowego i umiejętności potrzebnych do dalszej pracy. Innowacyjne staże zostały stworzone w taki sposób aby osoby młode mogły połączyć pracę z życiem prywatnym np. nauką czy obowiązkami w gospodarstwie rolnym. Zmniejszony wymiar czasu pracy do 20 godzin tygodniowo pozwoli na bezpieczne wdrożenie się w pracę przy zachowaniu równowagi Praca-Życie.

W 2024r. planujemy zorganizować 45 innowacyjnych staży.

Zgłaszając się do naszego projektu nie musisz być osobą bezrobotną- możesz np. uczyć się w systemie dziennym, być rolnikiem lub domownikiem rolnika.

Warunkiem udziału w projekcie jest wiek między 18 a 30 r. ż. i niepozostawanie w zatrudnieniu.

Bliższe informacje: Punkt doradztwa dla młodzieży na pograniczu polsko-litewskim przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach ul Łąkowa 26, 16-500 Sejny

tel. 87 51 63 986

tel.  87 51 63 974

PUNKT DORADZTWA DLA MŁODZIEŻY NA POGRANICZU POLSKO-LITEWSKIM

Informujemy, że od 01.07.2023r. przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach został utworzony Punkt doradztwa dla młodzieży na pograniczu polsko-litewskim.

Punkt doradztwa dla młodzieży na pograniczu polsko-litewskim to kolejny projekt pilotażowy, na który Urząd Pracy w Sejnach pozyskał środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W ramach naboru na projekty pilotażowe pod nazwą „Czas na Młodych- punkty doradztwa dla młodzieży” otrzymaliśmy kwotę 596 200zł.

W ramach punktu osoby między 18 a 30 rokiem życia mogą otrzymać wsparcie specjalistów (m.in. psychologa, doradcy zawodowego, specjalisty ds. edukacji czy wsparcia cyfrowego), a także wziąć udział w innowacyjnych stażach i uzyskać bon motywacyjny.

INNOWACYJNE STAŻE – dla 60 uczestników projektu pilotażowego

  • Staże społeczne – zorganizowane zostaną dla 20 osób na okres 3 m-cy. Czas pracy stażysty wyniesie 4 godziny dziennie i 20 tygodniowo. Dla stażysty przysługiwać będzie stypendium w wysokości 1400zł. netto miesięcznie. Organizatorem stażu będą osoby fizyczne: opiekunowie lub członkowie rodzin osoby niepełnosprawnej lub starszej wymagającej opieki;
  • Staże elastyczne – zorganizowane zostaną dla 20 osób na okres 3 m-cy. Czas pracy stażysty wyniesie 20 godzin tygodniowo. Staże zostaną zrealizowane zgodnie z ideą Work-Life Balance (Praca-Równowaga-Życie). Dla stażysty przysługiwać będzie stypendium w wysokości 1400zł. netto miesięcznie;
  • Staże w formie nabywania kompetencji rynkowych – zostaną zorganizowane dla 20 osób na okres 3 m-c. Czas pracy stażysty wyniesie 4 godziny dziennie i 20 tygodniowo. Dla stażysty przysługiwać będzie stypendium w wysokości około 1400zł. netto miesięcznie. Uczestnik będzie mógł odbyć łącznie 3 miesięczny staż  w okresie 6 miesięcy. W tym okresie będzie mógł dokonać zmiany pracodawcy. U każdego z pracodawców osoba będzie odbywała staż nie krócej niż jeden miesiąc;

WAŻNE: w stażach mogą brać udział osoby niepozostające w zatrudnieniu miedzy 18 a 30 rokiem życia zamieszkujące teren powiatu sejneńskiego, w tym także osoby uczące się w systemie dziennym, rolnicy i domownicy rolników, młodzież usamodzielniająca się lub będąca w rodzinach zastępczych.

BONY MOTYWACYJNE-  dla 30 uczestników projektu

Bony motywacyjne zostały przewidziane dla 30 uczestników projektu, które będą potrzebowały dodatkowego wsparcia przed podjęciem stażu. Bon będzie wypłacany w kwocie do 1000 zł. z przeznaczeniem na indywidualne potrzeby tj. koszt dojazdu w celu poszukiwania pracodawcy na staż, na poprawę wizerunku, na poprawę komunikacji (tablet, telefon), poradę specjalisty itp.JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego