Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Pogranicze serdecznie zaprasza do zapoznania się z projektem „Lektorium Sejneńskie – Podróże”

5 lutego 2024

Realizacja cyklu spotkań i podróży była możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach programu Kultura Dostępna  ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z

Funduszu Promocji Kultury

Szczegóły w załączeniu:

https://www.pogranicze.sejny.pl/programy-wyspa/lektorium-sejnenskie-program/lektorium-sejnenskie-2023/






JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego