Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Zmiana siedziby punktu Konsultacyjnego

23 lutego 2024

z ul. Wileńskiej 10 na Zawadzkiego 13 (sala nad Żłobkiem Miejskim)

Z dniem 26 lutego 2024 r. siedziba Punktu Konsultacyjnego zostanie przeniesiona na ul. Zawadzkiego 13 (I piętro) do sali nad Żłobkiem Miejskim, gdzie będą odbywać się dyżury Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach oraz grupy wsparcia.

Aktualny harmonogram w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego