Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Aktualne przepisy antysmogowe

5 marca 2024

Ograniczenia i zakazy eksploatacji kominków wynikające z uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza
Województwo Podlaskie
– W przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 2 i 3 zakaz palenia w kominkach niebędących jedynym źródłem ciepła.


Źródła
– Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIV/414/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie
określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej” z późniejszymi zmianami
– Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIV/415/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie
określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja białostocka” z późniejszymi zmianami
– UCHWAŁA NR XIX/236/2020 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 8 czerwca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej”
– UCHWAŁA NR LIII/841/2023 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 19 czerwca 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej”


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego