Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

PODPISANO UMOWY

5 marca 2024

W dniu 1 marca 2024 r. Burmistrz Miasta Sejny Arkadiusz Adam Nowalski podpisał dwie umowy inwestycyjne z Wykonawcami na łączną kwotę 8.903.599,51 zł.

Inwestycje realizowane są z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH –  Edycja 8.

Pierwsza umowa dotyczy zadania inwestycyjnego: „Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej w Sejnach wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody – Etap 2” – ZADANIE nr 1 – Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sejnach. Wykonawcą jest firma PHUP PALWOD Paweł Pawlukanis i opiewa na kwotę 6.149.998,51 zł, z czego: 614.999,51 zł stanowi wkład własny Miasta Sejny, pozostała kwota 5.534.999,00 zł pochodzi
z dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych.

Druga umowa dotyczy zadania inwestycyjnego: „Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej w Sejnach wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody – Etap” – ZADANIE nr 2 – Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej w Sejnach. Wykonawcą jest Kosorcjium: Lider: FOXSAN Sp. z o.o., Partner: Dmpri Fabian Wójcik na kwotę 2.753.601,00 zł, z czego: 275.361,00 zł stanowi wkład własny Miasta Sejny, pozostała kwota 2.478.240,00 zł pochodzi
z dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych.

Obie inwestycje Wykonawcy zobowiązali się zrealizować w terminie do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego