Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Petycja – prośba o poparcie

7 marca 2024

Wychodząc naprzeciw potrzebom samorządów obszarów przygranicznych Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało „Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030”.


Niestety w projekcie tego programu zapomniano o Mieście Suwałki oraz Powiatach Suwalskim i Sejneńskim, które leżą w słynnym na cały świat regionie z powodu trwającej wojny na Ukrainie.

Dlatego proszę wszystkich mieszkańców Suwałk oraz Powiatów Suwalskiego i Sejneńskiego o zapoznanie się z treścią specjalnej PETYCJI w sprawie włączenia Miasta Suwałki oraz Powiatu Suwalskiego i Sejneńskiego do Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 oraz podjęcia działań rekompensujących utratę konkurencyjności gospodarki w północnej części województwa podlaskiego, która zostanie skierowana do RZĄDU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

 

Petycję można znaleźć TUTAJ: https://www.petycjeonline.com/petycja_do_rzadu_rzeczpospolitej_polskiej_w_sprawie_wlaczenia_miasta_suwaki_oraz_powiatu_suwalskiego_i_sejnenskiego_do_rzadowego_programu_rozwoju_polnocno-wschodnich_obszarow_przygranicznych

Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego