Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

5 kwietnia 2024 r., o godz. 10:00, w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (ul. Mickiewicza 3), odbędzie się spotkanie Wojewody Podlaskiego Jacka Brzozowskiego z przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych

27 marca 2024

Proszę o potwierdzenie obecności do dnia 2 kwietnia do godz. 10:00 na adres mailowy staha@bialystok.uw.gov.pl.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego