Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

ODWOŁANIE Spotkania Wojewody Podlaskiego z przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych 5 kwietnia

3 kwietnia 2024

z przykrością odwołuję spotkanie Wojewody Podlaskiego Jacka Brzozowskiego z przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych, które miało się odbyć 5 kwietnia 2024 r., o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (ul. Mickiewicza 3).

O ewentualnym terminie spotkania w innej formule, poinformuję Państwa jak tylko pojawią się możliwości organizacyjne.

Łączę wyrazy szacunku,

cid:image001.png@01DA55CF.CD0885D0Sylwia Taha-Borowik
Biuro Wojewody Podlaskiego
tel. +48 85 74 39 374    kom. +48 889 050 118 staha@bialystok.uw.gov.pl
  Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok www.bialystok.uw.gov.pl  I ezd.gov.pl

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego