Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie Burmistrza dla mieszkańców Miasta Sejny na spotkanie dot. miejskiej sieci cieplnej.

11 kwietnia 2024

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza mieszkańców Miasta Sejny na spotkanie informacyjne, na którym zostaną przedstawione możliwości podłączenia do miejskiej sieci cieplnej oraz etapy realizacji inwestycji ciepłowniczych prowadzonych przez Miasto Sejny. Na spotkaniu możliwe również będzie uzyskanie informacji dotyczących technicznych możliwości podłączenia do sieci.

Spotkanie odbędzie się dnia 15 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) o godzinie 16:00 na Sali Kinowej Ośrodka Kultury w Sejnach.  

W załączeniu Oświadczenie, które można złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Sejny lub w referacie Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego pok. 21.

Osoby do kontaktu w Urzędzie Miasta Sejny: Dominika Sidor, Marta Wojtkiewicz-Dzienis, Dorota Leończyk, nr tel. (87) 731 32 07.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego