Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie w trybie zapytania ofertowego zaprasza do złożenia ofert.

12 kwietnia 2024

W związku z pozyskaniem przez Miasto Sejny dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład, na udzielenie dotacji z budżetu Miasta Sejny na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub ewidencji, znajdujących się na terenie Miasta Sejny zostały podpisane umowy z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.

W związku z powyższym Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego opublikowała zaproszenie do złożenia oferty na zadanie:

1. „Wykonanie projektu budowlanego w zakresie wzmocnienia, konserwacji, restauracji i modernizacji  budynku dawnego domu talmudycznego w Sejnach” – link do zapytania ofertowego: https://fodz.pl/?d=20&id=85&l=pl

2. „Kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa i konserwatorska synagogi w Sejnach” – link do zapytania ofertowego: https://fodz.pl/?d=20&id=86&l=pl


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego