Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach informuję, że nabór do programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością -edycja 2024 został zakończony z uwagi na wykorzystanie limitu dostępnych w programie miejsc.

15 kwietnia 2024


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego