Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Dotacja dla Parafii

17 kwietnia 2024

W dniu 17 kwietnia 2024 r. Burmistrz Miasta Sejny Arkadiusz Adam Nowalski podpisał dwie umowy o udzieleniu dotacji z budżetu Miasta Sejny na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub ewidencji, z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach.

Dotacje pochodzą z ze środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na dofinansowanie dwóch zadań:

  1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, na kwotę 171.500,00 zł, co stanowi 98% kosztów realizacji zadania.
  2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa Pałacu Biskupiego Diecezji Sejneńskiej, na kwotę 171.500,00 zł, co stanowi 98% kosztów realizacji zadania.

Termin realizacji zadań określa się do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu zakupowym.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego