Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Uniwersytet Sukcesu – bezpłatny program stypendialny dla młodych kobiet w trudnej sytuacji – szansa na rozwój zawodowy

18 kwietnia 2024

Szanowni Państwo, 

miło nam poinformować, iż rozpoczęliśmy rekrutację do VI edycji programu stypendialnego Uniwersytet Sukcesu, który został stworzony z myślą o wspieraniu młodych kobiet w wieku 18-25 lat, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, marzących o zdobyciu perspektywicznego zawodu. To największa w Polsce całoroczna inicjatywa, która wyposaża młode kobiety w kompetencje przyszłości, które dają im przewagę na rynku pracy.  

Organizatorem programu jest działająca od 2014 roku Fundacja Digital University, której misją jest wyrównywanie szans w środowiskach nieuprzywilejowanych poprzez edukację w zakresie nowych technologii oraz kompetencji i zawodów przyszłości.

Celem programu Uniwersytet Sukcesu jest wyposażenie uczestniczek w praktyczne umiejętności, które są niezbędne na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Program skupia się na kompleksowym rozwoju zarówno w obszarze technicznym, jak i miękkich umiejętności, przygotowując uczestniczki do wyzwań współczesnego świata technologii. 

Program kierujemy do młodych kobiet w trudnej sytuację życiowej/materialnej, która uniemożliwia studiowanie lub branie udziału w płatnych kursach specjalistycznych.  Trudna sytuacja osobista to szerokie pojęcie, które może zawierać doświadczenia związane z przemocą domową, dyskryminacją, problemami zdrowotnymi, czy też trudnościami w dostępie do edukacji lub zatrudnienia. Rozumiejąc, że „trudna sytuacja” może mieć wiele oblicz, każda z sytuacji będzie rozpatrywana z najwyższą starannością i indywidualnym podejściem. 

Uczestniczki programu otrzymają bezpłatnie: 

  • Mentoring 1 na 1: indywidualne sesje z doświadczonymi ekspertami i ekspertami, mające na celu rozwijanie umiejętności i kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz zdobycie pierwszej pracy w wymarzonym zawodzie. 
  • Doradztwo HR 1 na 1: wsparcie w przygotowaniu CV, symulacjach rozmów kwalifikacyjnych, tworzenie profesjonalnego profilu na platformie LinkedIn oraz dostęp do profesjonalnych porad dotyczących procesu rekrutacyjnego od ekspertów i ekspertek HR. 
  • Kursy IT: kilkumiesięczne specjaistyczne kursy z zakresu analizy danych, testowania oprogramowania, sztucznej inteligencji lub zarządzania projektami, poświadczone certyfikatami renomowanych instytucji szkoleniowych. 
  • Wakacyjny camp i warsztaty: intensywne warsztaty grupowe rozwijające umiejętności miękkie oraz cykl szkoleń i spotkań inspiracyjnych odbywających się przez cały rok. 
  • Test osobowości Lumina Spark z profesjonalnym omówieniem wyników, pomagający uczestniczkom zrozumieć swoje mocne strony i obszary do rozwoju. 

W VI edycji programu kładziemy szczególny nacisk na praktyczne zastosowanie sztucznej inteligencji, mając na celu nie tylko przekazanie teoretycznej wiedzy, ale przede wszystkim wyposażenie uczestniczek w konkretne umiejętności i kompetencje, które dadzą im przewagę na rynku pracy. 

Rekrutacja do programu trwa do 14 maja 2024 r. i odbywa się w sposób ciągły, co umożliwia szybkie rozpatrzenie aplikacji i dostosowanie się do indywidualnych potrzeb kandydatek. Liczba miejsc w programie jest ograniczona. 

Aby dowiedzieć się więcej o programie i procesie aplikacyjnym, zapraszamy na stronę internetową: https://uniwersytetsukcesu.com/ 

Jesteśmy przekonani, że współpraca z Państwa instytucją może przyczynić się do zwiększenia zasięgu naszego programu i umożliwić dotarcie do większej liczby beneficjentek naszych działań. Wierzymy, że razem możemy pozytywnie wpłynąć na życie wielu młodych kobiet, pomagając im w osiągnięciu pierwszych zawodowych doświadczeń. 

  Przekazuję link do strony, na której znajdą Państwo zestaw materiałów promocyjnych przygotowanych w ramach inicjatywy: https://uniwersytetsukcesu.com/materialy-promocyjne/

Mamy nadzieję, że będą one pomocne w szerzeniu informacji o naszym programie i zachęcą do udziału w nim. 

Zapraszamy ponadto do śledzenia naszych social media, gdzie na bieżąco publikujemy informacje o prowadzonych działaniach Fundacji: 

Facebook: Uniwersytet Sukcesu & Fundacja Digital University 

Instagram: @uniwersytetsukcesu & @fundacjadigitaluniversity 

LinkedIn: Digital University 

W przypadku jakichkolwiek pytań, pozostaję do dyspozycji. 

Łączę wyrazy szacunku

Aleksandra Olewińska


Project Manager

Fundacja Digital University

WeWork Europejski | ul. Krakowskie Przedmieście 13 | 00-071 Warszawa
aleksandra.olewinska@digitaluniversity.pl 
www.fundacja.digitaluniversity.pl


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego