Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Miasto Sejny zakupi sprzęt dla jednostki OSP

26 kwietnia 2024

Miasto Sejny otrzymało dotację celową z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 10 000 zł na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sejnach. Umowa w sprawie dotacji została podpisana 19 kwietnia 2024 r. Termin wykorzystania dotacji upływa 30 listopada 2024 r.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego