Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Programy realizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

4 czerwca 2024

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
od ponad 30 lat aktywnie działa na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców województwa
podlaskiego. W ostatnich latach nastąpił wzrost liczby inicjatyw służących ochronie
środowiska, a programy wsparcia realizowane i współfinansowane przez WFOŚiGW
w Białymstoku możemy zasadniczo podzielić na dwie grupy: te, które są skierowane do osób
fizycznych oraz te, które są skierowane m.in. do jednostek samorządu terytorialnego,
państwowych jednostek budżetowych, fundacji, stowarzyszeń, przedsiębiorców i osób
prawnych.

Szczegóły w załączeniu:


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego