Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

POSIEDZENIE KOMISJI 24 CZERWCA 2024 R.

17 czerwca 2024

Posiedzenie Komisji Finansowo – Budżetowa, Strategii i Rozwoju odbędzie się w dniu 24 czerwca 2024 r. o godz.: 8.00

Posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa odbędzie się w dniu 24 czerwca 2024 r. o godz.: 10.00

Szczegóły w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego