Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Nabór wniosków o wsparcie w ramach Programu „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025. Edycja 2024

28 czerwca 2024

27 czerwca 2024 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór
wniosków o wsparcie w ramach Programu „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!”
na lata 2023-2025. Edycja 2024. Realizacja Instrumentów wsparcia w ramach Programu jest
finansowana ze środków Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego.
Wniosek wraz z oświadczeniami należy składać w terminie od dnia 27.06.2024 r. do dnia
17 lipca 2024 r. do godz. 12:00 tylko za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie
internetowej: https://ppluss.mrips.gov.pl/. O wsparcie w ramach programu mogą się ubiegać
podmioty posiadające na dzień złożenia wniosku status przedsiębiorstwa społecznego
(podmioty, które uzyskały od wojewody decyzję o nadaniu statusu przedsiębiorstwa
społecznego) i widnieją w wykazie, dostępnym na stronie:
https://rjps.mpips.gov.pl/RJPS/RU/start.do?id_menu=59
W związku z naborem wniosków Departament Ekonomii Społecznej w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomił infolinię, czynną od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00-11:00 pod numerem telefonu: +48 538-117-062.
Adres e-mail do kontaktu: przedsiebiorstwo.spoleczne@mrips.gov.pl
Jednocześnie informuję, że w dniu 2 lipca 2024 r. o godz. 10.00 w formie wideokonferencji
(za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams) odbędzie się spotkanie informacyjne
dotyczące naboru wniosków.
Formularz zgłoszeniowy należy przesyłać do dnia 01.07.2024 r. (do godz. 15.00).
Formularz dostępny pod poniższym linkiem: https://forms.gle/rZ1kjXcy59UoTiCAA
Link do spotkania zostanie przesłany w dniu spotkania na wskazany w formularzu adres
e- mail.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego