Szczegóły w załączeniu.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach informuje, że w dniu 8 czerwca 2021 r. o godz. 15.00 w Bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach odbędzie się pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem. Po mszy św. ciała dzieci utraconych zostaną złożone do grobu na Cmentarzu Parafialnym w Sejnach.

Od godz. 11:45 dnia 28.05.2021 do godz. 20:30 dnia 28.05.2021 – burze z gradem.

Szczegóły w załączeniu.

Starosta Sejneński zawiadamia, iż na wniosek Burmistrza Miasta Sejny z dnia 24 maja 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi gminnej 32KD w Sejnach wraz z przebudową i budową urządzeń towarzyszącej infrastruktury technicznej”.

Szczegóły w załączeniu.

Po zakończeniu kursu będziesz przygotowany do:

Samodzielnego prowadzenia grup socjoterapeutycznych, zajęć psychokorekcyjnych, psychoedukacyjnych itd. dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka oraz wychowujących się w rodzinach problemowych.

Jak wysłać zgłoszenie?

Ostateczny termin wysłania formularzy zgłoszeniowych – 02.05.2021 r.

Wszelkie informacje pod numerami:  kom. 509 808 132 (w sprawach merytorycznych), kom. 721 709 631 (w sprawie formularzy zgłoszeniowych).
Z osobami chętnymi, które nie uczestniczyły w spotkaniu informacyjnym w Ośrodku Kultury w Sejnach dnia 24.04.2021,  zostanie przeprowadzona krótka rozmowa kwalifikacyjna w formie telefonicznej. Rozmowa będzie dotyczyć poziomu motywacji  oraz szczegółów organizowanego kursu.

Zadanie dofinansowane przez Miasto Sejny w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego określonego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Sejny na rok 2021. Realizator zadania: Suwalskie Stowarzyszenie Wybór z siedzibą w Suwałkach.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePuSLCo08amNYw2DBLTFOk_bAuOElFSKFqKUrT12pJEA2LvQ/viewform?usp=pp_url&entry.2005620554=kkk

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego