w zakresie sprawienia pogrzebu zmarłym i martwo urodzonym, których pochowanie zleci Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach.

Małgorzata Stefanowicz, specjalista psychoterapii uzależnień – tel. 577 501 009 – konsultacje indywidualne oraz grupa wsparcia dla osób uzależnionych, motywowanie do podjęcia leczenia.

Diana Wiżlańska – Sławińska, psycholog – tel. 694 429 479 – indywidualne konsultacje psychologiczne.

Ewa Szyc, psychologtel. 691 539 047 – konsultacje indywidualne oraz grupa wsparcia dla osób współuzależnionych.

Joanna Olszewska, psycholog – tel. 668 935 993 – konsultacje indywidualne oraz grupa wsparcia dla osób współuzależnionych.

Grupa wsparcia AL-ANON.

Grupa wsparcia AA TUR.

Szczegółowy harmonogram spotkań w załączeniu.

Informacja o wynikach naboru kandydatów środowiska pozarządowego na członków Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

Szczegóły w załączeniu w załączeniu.

Szczegóły w załączeniu.

Szczegóły w załączeniu.

Szczegóły w załączeniu.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego