Wspólny Komitet Monitorujący podjął decyzję o dofinansowaniu 26 projektów oraz utworzył listę rezerwową 11 projektów do ewentualnego kontraktowania w przyszłości. Zwycięskie wnioski pochodzą z 12 kwalifikowalnych regionów Programu (Lista zwycięzców) . Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 1,47 mln EUR.

W naborze złożono łącznie 178 wniosków aplikacyjnych, do dofinansowania wybrano 26 projektów, a 11 projektów znalazło się na liście rezerwowej.

Wśród partnerów projektowych, którzy otrzymają dofinansowanie są podmioty z naszego województwa:

1. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach i Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia;

2. Hajnowski Dom Kultury i Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska;

3. Gmina Suwałki;

4. Klub Senior+ w Czeremsze;

5. Urząd Miasta Sejny;

6. Gmina Sokółka;

7. Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

Na liście rezerwowej znalazły się projekty podlaskich partnerów, którzy także mają szansę na dofinansowanie projektów pod warunkiem dostępności środków w Programie. Są to:

1. Gmina Płaska;

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Hajnówce;

3. Urząd Miasta Sejny;

4. Gmina Sokółka.

Listy z wynikami naboru są obecnie rozsyłane do wszystkich wnioskodawców. Jednocześnie Wspólny Sekretariat Techniczny rozpoczyna procedurę potwierdzania kwalifikowalności wybranych wnioskodawców. Kolejnym krokiem będzie kontraktowanie projektów – zostanie ono sfinalizowane w ciągu maks. 6 miesięcy.

Projekty realizowane w ramach Programu Polska-Białoruś-Ukraina pozwalają na rozwój współpracy naszego regionu z partnerami głównie z obwodów grodzieńskiego i brzeskiego na Białorusi. W rozstrzygniętym naborze współpraca ta koncentruje się na promocji lokalnej tradycji i kultury oraz promocji i zachowaniu dziedzictwa naturalnego.

Źródło:
https://www.wrotapodlasia.pl/pl/fundusze_europejskie/wiadomosci/konkursy/wyniki-3-naboru-wnioskow-w-programie-polska-bialorus-ukraina.html

Ministerstwo Sportu poinformowało o pierwszych rozstrzygnięciach w ramach tegorocznej edycji „Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska”.

„Wspieramy rozwój infrastruktury sportowej w całej Polsce. Na tym etapie dofinansowanych zostanie 35 inwestycji na łączna kwotę 70 175 300 złotych. Cieszę się, że kolejne inwestycje pojawią się na sportowej mapie Polski” – dodaje minister sportu, Danuta Dmowska-Andrzejuk.

Ministerstwo – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządów – dofinansuje remonty i modernizacje kompleksów boisk „Orlik 2012”, dzięki czemu dojdzie do wymiany nawierzchni w 2 obiektach typu Orlik oraz bieżni okrężnej w Sejnach.

Propozycja dofinansowania wyniosła w tym przypadku 1 010 000 zł.
Poniżej publikujemy oficjalny protokół, dotyczący inwestycji.

Protokół nr 5 – Sportowa Polska – edycja 2020

Źródło:
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/sa-decyzje-o-dofinansowaniu-w-programie-sportowa-polska

Szanowni Państwo,

W ramach realizowanego na zlecenie Komisji Europejskiej projektu pt. „Identyfikacja kluczowych elementów transgranicznego funkcjonalnego obszaru turystycznego na pograniczu polsko – litewskim” samorządy polskie i litewskie zawarły porozumienie, którego celem jest rozwój turystyki na obszarze:

strona litewska – rejon łoździejski, rejon kalwaryjski, rejon wyłkowyski

strona polska – miasto Sejny i gminy: Sejny, Giby, Krasnopol, Puńsk, Rutka-Tartak, Szypliszki i Wiżajny.

W wyniku dotychczasowych prac opracowano cztery koncepty rozwoju transgranicznych produktów turystycznych, które mogą się opierać na połączeniu polskiej i litewskiej oferty rekreacyjno-wypoczynkowej. Będą one rozwijane w następujących grupach roboczych:

Grupa robocza nr 1 „Magiczne pogranicze”

Wyróżnikiem tej oferty jest mistyka, tajemniczość, baśniowa aura rozciągająca się nad obszarem i  krajobraz urzekający turystów pięknem przyrody, ciekawe miejsca i obiekty związane z legendami, baśniami, bogatą i różnorodną kulturą ludową.  

Przykładowe produkty turystyczne:  wioski tematyczne rozwijające baśniowy szlak łączący wioski bajek (istniejący produkt, wymagający „rewitalizacji”), udział w wydarzeniach i imprezach, imprezy tematyczne, wydarzenia kulturalne takie jak np. festiwale teatrów amatorskich wystawiających baśnie i legendy, inscenizacje terenowe baśni i legend, widowiska „światło i dźwięk” itp.

transgraniczne szlaki tematyczne, turystyka „trójstykowa”.

Grupa robocza nr 2 „Tajemnicza kraina Jaćwingów”  

Wyróżnikiem tej oferty są materialne i niematerialne relikty historii i kultury Jaćwingów – tajemniczego plemienia pruskiego, który we wczesnym średniowieczu zamieszkiwał te ziemie, a które już obecnie funkcjonują jako atrakcje turystyczne obszaru.  

Przykładowe produkty turystyczne:  transgraniczne szlaki tematyczne (np. „Szlak Jaćwingów” ) i ścieżki poznawcze (piesze, rowerowe) prowadzone przy obiektach związanych z Jaćwingami; rozwój sieci wakacyjnych wiosek Bałtów po obu stronach granicy i stworzenie planu odwiedzin w tych wioskach jako spójnej opowieści która prowadzi turystę po dawnej Jaćwieży; organizacja wydarzeń po obu stronach np. imprezy, rekonstrukcje historyczne; rozwój oferty turystycznej wokół osad jaćwieskich (np. inscenizowanie obrzędów i zwyczajów z aktywnym udziałem turystów); wyrób pamiątek i suwenirów związanych z kulturą jaćwieską; organizacja jarmarków jaćwieskich po obu stronach granicy; jednolite oznaczenie miejsc związanych z Jaćwingami; digitalizacja zbiorów związanych z Jaćwingami np. pochodzących ze zbiorów muzealnych; stworzenie wirtualnych tras turystycznych po Jaćwieży.

Grupa robocza  nr 3  „Zielone zacisze – niespieszna turystyka i zdrowe życie”
Wyróżnikiem tej oferty jest lokalizacja obszaru poza skupiskami turystyki masowej oraz jego unikalne walory przyrodnicze i piękne krajobrazy jako potencjał dla turystyki zrównoważonej i ekologicznej w stylu „slow tourism”.

Przykładowe produkty turystyczne:  wakacje na wsi (agroturystyka wsparta ofertą zagospodarowania czasu wolnego na bazie lokalnych walorów i zdrowego żywienia); zielone wakacje (wakacje w ekologicznym gospodarstwie agroturystycznym); zielone szkoły (wypoczynek i edukacja dla dzieci i młodzieży); rajdy rowerowe i piesze (np. nordic walking); turystyka kulinarna m.in. degustacje potraw np. w restauracjach, podczas lokalnych imprez kulturalnych (np. jako pokazy kulinarne z udziałem publiczności), sprzedaż potraw regionalnych na miejscu, na wynos i przez Internet; transgraniczna impreza kulinarna pt. festiwal kartacza; turystyka specjalistyczna oraz aktywna np. wędkarstwo, jeździectwo, spływy       kajakowe, turystyka ornitologiczna.

Grupa robocza nr 4   „Wspólne dziedzictwo”  

Wyróżnikiem tej oferty jest niematerialne i materialne dziedzictwo historyczne i kulturowe, m.in. liczne zabytki, miejsca pamięci, muzea czy szlaki tematyczne, które łączy się z ofertą kulturalną (imprezy, warsztaty rękodzieła, jarmarki folklorystyczne).  

Przykładowe produkty turystyczne: wycieczki edukacyjne; budowanie tematycznych kolekcji muzealnych i czasowa wymiana zbiorów; transgraniczne inicjatywy i imprezy promujące wspólne dziedzictwo obszaru; tematyczne trasy turystyczne (np. dwory pogranicza polsko-litewskiego); eksploracja granicy z przewodnikiem; digitalizacja zabytków i tworzenie wirtualnych produktów turystycznych; szkoły letnie języka polskiego i języka litewskiego; transgraniczne letnie szkoły folkloru i kultury ludowej; plenery malarskie i rzeźbiarskie. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą transgraniczną na rzecz rozwoju polsko-litewskich produktów turystycznych o przyłączenie się do przynajmniej jednej z czterech grup roboczych. Grupy te będą spotykać się po obu stronach granicy oraz online w okresie lipiec – wrzesień 2020 roku w celu m.in.:

– proponowania kierunków rozwoju oferty turystycznej opartej na tych konceptach,

– proponowania konkretnych transgranicznych produktów turystycznych, w których rozwój mogą się zaangażować poszczególni uczestnicy grupy,

– przygotowywania propozycji projektów transgranicznych, które będą wspierały rozwój turystyki.

Zainteresowane podmioty (np. obiekty noclegowe, gastronomiczne, wypożyczalnie sprzętu turystycznego, ośrodki wypoczynkowe, gospodarstwa agroturystyczne, instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty których działalność jest związana z turystyką) prosimy o przesyłanie swoich zgłoszeń na adres e-mail: pszkarnulis@um.sejny.pl do dnia 06.07.2020.

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę zainteresowanego podmiotu i jego adres; dane kontaktowe osoby reprezentującej podmiot: imię i nazwisko, stanowisko/funkcję, numer telefonu i adres e-mail; nr i nazwę grupy roboczej do której chce należeć dany podmiot.

Do zgłoszonych podmiotów wysłane kierowane będą dalsze informacje dotyczące prac w poszczególnych grupach roboczych. 

W tym roku po raz kolejny Miasto Sejny zdecydowało o sfinansowaniu Programu szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), odpowiedzialnemu za powstawanie m.in.: raka szyjki macicy, raka pochwy, raka sromu, raka prącia, raka odbytu, brodawki narządów płciowych, nowotwory głowy i szyi.

Wirus HPV albo wirus brodawczaka ludzkiego to wirus przenoszony drogą płciową, który zupełnie bezobjawowo może stanowić zagrożenie dla życia każdego z nas. Z wirusem HPV w ciągu swego życia spotyka się aż 80% populacji ludzkiej, a towarzyszy ludzkości od milionów lat. HPV może dotknąć zarówno mężczyzn, jak i kobiety. W przypadku silnego układu odpornościowego zainfekowany organizm jest w stanie poradzić sobie sam z wirusem i wyleczyć się zupełnie w ciągu dwu lat od zakażenia.

Więcej informacji o niebezpieczeństwach związanych z zakażeniem wirusem oraz o szczepieniach znajdą Państwo na poniższych stronach internetowych. 

HPV
HPV
https://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/czy-przeciw-hpv-powinnismy-szczepic-chlopcow/
http://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/ppz/2019/RPT/19.07.24_raport_zalec_techn_art_48aa_profilaktyka_hpv.pdf

W poniższym linku przedstawiamy także stanowisko AOTM, dotyczące dokumentu pt. „Biała księga szczepień HPV” opublikowanego i dystrybuowanego przez stowarzyszenie „Centrum Informacji o Zdrowiu DOBROSTAN”.

AOTM informuje, że przygotowany przez stowarzyszenie dokument nie został przygotowany zgodnie z metodologią naukową oraz zawiera liczne nieścisłości i błędy metodologiczne. Tego rodzaju ograniczenia nie mogą stanowić podstawy do wyciągania wniosków o braku skuteczności szczepień przeciwko HPV.

http://www.aotm.gov.pl/www/komunikat-hpv/

Powyższy komunikat można również znaleźć na stronie internetowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny: 

Uprzejmie informujemy, iż 17 czerwca 2020 r. Rada Miasta Sejny podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia  Programu polityki zdrowotnej dla Miasta Sejny pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Sejny” na lata 2020 – 2023.

     Celem głównym programu jest zmniejszenie zachorowań spowodowanych wirusem brodawczaka poprzez wdrożenie profilaktyki, polegającej na przeprowadzeniu edukacji zdrowotnej oraz szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV wśród dziewcząt  i chłopców  w wieku 12 lat, a w roku 2020: 12 latków i  13 – latków (urodzonych w latach 2007 – 2008) zameldowanych na terenie Miasta Sejny.

     Szczepień dokona realizator (podmiot medyczny) wyłoniony w drodze konkursu ofert ogłoszonego przez Miasto Sejny szczepionką dziewięciowalnetną skierowana przeciw typom HPV 6, 11, 16, 18,31,33, 45, 52, 58.

Udział w programie jest bezpłatny i dobrowolny.

Prosimy o śledzenie strony internetowej Urzędu Miasta Sejny.

Szczegółowych informacji udziela Barbara Miszkiel – koordynator programu,

tel. (87) 5162-073 w. 46

e-mail: barbara.miszkiel@um.sejny.pl


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego