Główny Urząd Statystyczny ogłasza konkurs na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu. 👨‍🌾👩‍🌾 Spiszmy się jak na rolników przystało! 👨‍#LiczySięRolnictwo
Więcej informacji 👉https://tiny.pl/726s4

Szczegóły w pliku.

W dniu 16 września Miasto Sejny podpisało umowę ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn.  „Sejny, Ratusz (XIX w.): wymiana stolarki okiennej – etap II”. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Ministra KiDN 2020 Ochrona zabytków.

Kwota dofinansowania w wysokości 50 000,00 zł pozwoli na częściowe pokrycie wkładu własnego do projektu realizowanego we współpracy z Województwem Podlaskim pn. „Ratusz w Sejnach – wymiana stolarki okiennej – II etap.”

Dzięki uzyskanemu dofinasowaniu wymienionych zostanie 20 okien na parterze obiektu: 12 okien skrzynkowych polskich czteroskrzydłowych rozwiernych i 8 okien skrzynkowych polskich łukowych sześcioskrzydłowych rozwierno – uchylnych, odtworzonych na wzór istniejących.

Celem zadania jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę stolarki okiennej, koniecznej ze względu na zły stan zachowania. Przeprowadzenie prac pozwoli na zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie destrukcji oraz przywrócenie mu właściwego stanu technicznego łącznie z pierwotnymi walorami estetycznymi.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miasto Sejny serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do dołączenia do projektu „Pod biało – czerwoną”. Celem projektu jest także godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. Te, za które życie w walce o wolność Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie. 

Projekt zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć więc będzie od samych mieszkańców.  
 
Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia online za pomocą poniższego serwisu. Głos poparcia dla inicjatywy zakupu masztu i umieszczonej na nim flagi, która będzie dumnie eksponowana w centralnym miejscu gminy, mogą oddawać jej mieszkańcy. 

Głos poparcia może oddać każdy mieszkaniec Miasta Sejny

Głosy poparcia można oddawać pod linkiem:
https://bialoczerwona.www.gov.pl/

Lokalny lider – ambasador projektu: Barbara Miszkiel, Urząd Miasta Sejny

Ile głosów potrzeba do realizacji projektu?

– dla gmin do 20 000 mieszkańców – 100 głosów

Bez względu na powyższe wymogi nie warto poprzestawać na spełnieniu powyższych warunków. W trzech gminach, które osiągną największą procentowo liczbę głosów w stosunku do liczby mieszkańców gminy, przewidywany jest  udział Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w uroczystości podniesienia flagi na maszt.

DOŁĄCZ DO NAS!


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego