Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

„Nowe kierunki współpracy polsko-litewskiej” – Raport

29 października 2018

Raport „Nowe kierunki współpracy polsko-litewskiej na szczeblu samorządowym. Wyniki dyskusji. Propozycje działań.” zawiera podsumowanie zadania publicznego: „Budowa relacji społecznych, gospodarczych, kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych mieszkańców stref przygranicznych Polski i Litwy”, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a realizowanego w 2018 r. przez Miasto Sejny we współpracy z samorządami polskimi i litewskimi z obszaru pogranicza. Raport powstał w dwóch wersjach językowych. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego