Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Sejnach

3 stycznia 2019

Miejska Komisja Wyborcza w Sejnach zawiadamia, że na podstawie art. 443 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) odbędzie się losowanie list komitetów kandydatów do Rady Miasta Sejny w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym nr 6.

Szczegóły w załączeniu






JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego