Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Wojewódzka akcja identyfikacji producentów

12 lutego 2019

Ruszyła wojewódzka akcja identyfikacji producentów w ramach Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego- inicjatywy Samorządu Województwa Podlaskiego. Identyfikacja prowadzona jest za pośrednictwem ankiety on-line, która dostępna jest na stronie internetowej producenci.wrotapodlasia.pl.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego