Slide2

AKTUALNOŚCI

Dyżury Miejskiej Rady Seniorów

13 lutego 2019

Informujemy, że dyżury Miejskiej Rady Seniorów odbywają się we wtorki w godzinach 10-12 w siedzibie Miejskiej Rady : ul. Wileńska 10 / I piętro /. Zapraszamy do współpracy w celu rozwiązywania istotnych problemów seniorów.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego