Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Obrady VI Sesji Rady Miasta odbędą się dnia 14 marca 2019 r., o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miasta Sejny.

8 marca 2019

Posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych, Zdrowia, Sportu i Kultury Rady Miasta Sejny odbędzie się w dniu 14 marca 2019 r. o godz. 8.30 w sali narad Urzędu Miasta

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Handlu i Ochrony Środowiska Rady Miasta Sejny odbędzie się w dniu  14 marca 2019r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miasta.

Posiedzenie Komisji Planu, Budżetu i Finansów Rady Miasta Sejny odbędzie się w dniu                14 marca 2019 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Miasta. Szczegóły w załączeniu


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego