Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Inicjatywa lokalna 2019

5 kwietnia 2019

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza do składania wniosków w ramach inicjatywy lokalnej.
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, do wyczerpania środków. Wnioski oceniane będą zgodnie z kryteriami opisanymi w Uchwale nr XXIV/104/16 Rady Miasta Sejny z dnia 25.04.2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Szczegóły oraz wzór wniosku w załączeniu.JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego