Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie na obrady vii sesji Rady miasta sejny

5 kwietnia 2019

Posiedzenie Komisji Planu, Budżetu i Finansów Rady Miasta Sejny odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2019 r. o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Miasta. Szczegóły w załączeniu

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Handlu i Ochrony Środowiska Rady Miasta Sejny odbędzie się w dniu  12 kwietnia 2019r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miasta.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych, Zdrowia, Sportu i Kultury Rady Miasta Sejny odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2019 r. o godz. 11.15 w sali narad Urzędu Miasta
JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego