Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Wyniki naboru ofert na przeprowadzenie lokalnej diagnozy problemów społecznych Mieszkańców Miasta Sejny

12 kwietnia 2019

Informacja o wynikach rozstrzygnięcia zaproszenia do składania ofert na  na przeprowadzenie lokalnej  diagnozy problemów społecznych Mieszkańców Miasta Sejny na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego