AKTUALNOŚCI

Slider

Ogłoszenie w sprawie wyników konkursu ofert – Narodowy Program Zdrowia

15 kwietnia 2019

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sejny w sprawie wyników konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego