Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego

29 kwietnia 2019

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Spotkanie informacyjne przy wielkiej muzyce: ,,Poznaj, zmień zdanie i znajdź swoje zadanie w rewitalizacji”


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego