Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Spotkanie w sprawie Transgranicznego Obszaru Funkcjonalnego i odznaka dla Burmistrza Miasta Sejny

20 maja 2019

W dniu 16 maja 2019 r. Burmistrz Miasta Sejny wziął udział w roboczym spotkaniu samorządowców Polski i Litwy w sprawie Transgranicznego Obszaru Funkcjonalnego.

Podczas spotkania Burmistrz Sejn otrzymał Honorową Odznakę za Zasługi dla Straży Granicznej Republiki Litwy. Jest ona wyrazem uznania za kilkuletnią współpracę i rozwój kontaktów na pograniczu polsko-litewskim.

Więcej o spotkaniu i wręczeniu odznaki na portalu Sejny.net
https://sejny.net/artykul/dla-obszaru-funkcjonalnego/652544
https://sejny.net/artykul/burmistrz-sejn-odznaczony/653354


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego