Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Rolnicze badania ankietowe

21 maja 2019

Burmistrz Miasta Sejny informuje, iż od dnia 1 czerwca 2019 r. Urząd Statystyczny w Białymstoku w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju będzie realizował kolejne zintegrowane badanie rolnicze dotyczące produkcji roślinnej i zwierzęcej. W załączeniu szczegółowe informacje na temat realizowanych przez statystykę publiczną. Szczegóły w załączeniu


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego