Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Informacja o planowanym zabiegu lotniczym (oprysk chemiczny przeciwko brudnicy mniszce)

24 maja 2019

Burmistrz Miasta Sejny informuje, iż Nadleśnictwo Pomorze pismem ZG.7100.1.2019 z dnia 23.05.2019 r. podało informację o planowanym zabiegu lotniczym (oprysk chemiczny przeciwko brudnicy mniszce), który będzie wykonany w dniu 24.05.2019 r. przy sprzyjających warunkach pogodowych. Jeśli warunki pogodowe będą nieodpowiednie zostanie on wykonany do dnia 31 maja 2019 r. W załączeniu szczegółowe informacje.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego