Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Konkurs ofert na organizację półkolonii – informacja o zmianach

7 czerwca 2019

Informacja Burmistrza Miasta Sejny o wprowadzeniu zmian do ogłoszenia konkursu ofert na organizację wypoczynku letniego (półkolonii) w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego