Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Rodzina 500+

25 czerwca 2019

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach informuje, że od 1 lipca 2019r. Program Rodzina 500+ rusza na nowych zasadach – m.in. bez kryterium dochodowego.

Wnioski on-line można składać od 1 lipca 2019r. ,

Wnioski w formie papierowej można składać od 1 sierpnia 2019r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach, ul. Wileńska 10.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego